Nervový systém a jeho vliv na naše zdraví

Sympatikus a parasympatikus jsou 2 systémy autonomního nervového systému. Jsou to systémy, které nám udržují mnohé tělesné funkce a reakce organismu v chodu. Zároveň fungují autonomně čili nezávisle na naší vůli (jak se ale dozvíme, zjišťujeme, že vůlí se ovlivnit dají). 

 

Sympatikus

 

To je ten systém, který je aktivní, když potřebujeme přežít nebo něco udělat. Je to ten systém, který je v naší moderní společnosti obecně pře-aktivovaný, tomu říkáme sympatická dominance. Je totiž lehké spadnout do nekonečného dělání, ale zastavení se a bytí nám už tolik nejde (často to děláme, jen abychom mohli dělat víc). V evoluci se tento systém vyvinul jako reakce na stres např. z predátora nebo z toho, že nemám co jíst, potřebuji tedy jít lovit. V našem organismu ho zajišťují hlavně hormony a neuropřenašeče, jako jsou dopamin, noradrenalin a adrenalin.

 

Parasympatikus

Ten je aktivní v bezpečném prostředí. Umožňuje nám udržet homeostázu, což je udržování stabilního prostředí uvnitř každého živého organismu. Existuje velké množství mechanismů homeostázy, které se na udržování optimálních podmínek podílejí společně. 

V parasympatickém stavu se nám opravuje(regeneruje) organismus a dochází k uvolnění svalstva, trávení a odpočinku. Obecně ho máme nedostatečně aktivovaný, právě protože jsme si v dnešní společnosti vytvořili “rychlá” města a stresující prostředí. Stres, který na nás působí z vnějšku, se projeví na naší psychice. Nejde nám vypnout hlava často si neumíme ani pořádně a kvalitně odpočinout.

V našem organismu je parasympatikus reprezentován tzv. bloudivým nervem. Je opravdu bloudivý, protože nám bloudí (inervuje) po celém těle a hlavně vnitřních orgánech (včetně srdce), následně pak pokračuje směrem k hlavě a inervuje svaly obličeje, hlasivek a uší. Důležité je také zmínit, že 80 % parasympatiku jsou vlákna senzorická, zaznamenávají tedy aktivitu tam, kde se nachází, a předává ji do mozku. 

 

Pokud se tyto dva systémy neudržují v rovnováze, nastává v těle disbalance, nerovnováha, která se pak významně podílí na vzniku širokého spektra potíží a nemocí.

Dobrou zprávou je, že existuje velké množství způsobů, jak si nervový systém udržovat v rovnováze a předcházet tak nepříjemným psychickým stavům a onemocněním. Je jen potřeba si je uvědomit a vrátit zpátky do života.

Důležité je, si vše uvědomit a začít se změnou, jinak se výsledek nemůže dostavit!

 

 

„ Můžeš, jestli chceš…..!“